Facebook Twitter
outletiz.com

Bảo Hành Mở Rộng

Đăng trên Có Thể 12, 2023 bởi Armando Alverio

Bảo hành có thể là một bảo hành bổ sung cho một cái gì đó sau bảo hành thực tế đã hết hạn. Nó có thể được mua từ các đại lý của hàng hóa hoặc thậm chí là một suy nghĩ lại.

Mỗi khi người tiêu dùng mua một cái gì đó, anh ta cho rằng hàng hóa phù hợp để sử dụng. Ông tin tưởng các tính năng và chức năng như được mô tả hoặc thể hiện bởi chủ sở hữu, tùy thuộc vào loại sản phẩm. Khách hàng cung cấp bảo hành, hứa hẹn sẽ sửa chữa hoặc thay thế một sản phẩm bị lỗi.

Bảo hành mở rộng có thể có giá khoảng 50 phần trăm giá. Điều này một lần nữa phụ thuộc vào loại hàng hóa.

Bảo hành này là cho một giới hạn cụ thể về thời gian kể từ ngày mua. Ô tô thường có bảo hành "3 năm hoặc 36.000 dặm". Những người tiêu dùng khác lâu dài nói chung không có bảo hành lớn hơn mỗi năm.

Nhiều công ty cung cấp bảo hành mở rộng trên xe hơi. Trong trường hợp phân tích và sửa chữa nặng nề, chúng có thể được tìm thấy có ích. Một số công ty thậm chí còn cung cấp bảo hiểm chống lại sự suy giảm các yếu tố của ô tô. Tuy nhiên, các công ty khác nhau có các điều khoản khác nhau trong bảo hành của họ. Một số công ty thà loại trừ bảo hiểm này.

Các đại lý bán bảo hành dưới dạng bảo hiểm, điều đó có nghĩa là họ sẽ thay thế hàng hóa trong trường hợp bị hỏng sau khi hết hạn bảo hành tiêu chuẩn. Trường hợp suy giảm không được bảo hiểm, nó không thực sự đáng giá chi phí vượt quá. Doanh nghiệp không được trả tiền yêu cầu, trích dẫn lý do tại sao sự cố là bảo trì không đúng cách hoặc mặc thường xuyên.

Báo giá để bảo hành mua hàng có sẵn trên web trên các trang web của một số công ty hàng đầu.