Facebook Twitter
outletiz.com

Nhãn: hình ảnh

Bài viết được gắn thẻ Hình ảnh

Ống Nhòm

Đăng trên Tháng Mười Một 16, 2023 bởi Armando Alverio
Ống nhòm phóng đại hình ảnh của một vật thể xa để nó trông gần hơn nhiều so với thực tế.Ống nhòm được sử dụng trong một lựa chọn nhiều hoạt động, trong phạm vi từ stargazed đến xem thể thao.Các lực lượng quốc phòng và các cơ quan tình báo sử dụng chúng để nhìn thấy kẻ thù từ khoảng cách an toàn.Có ống nhòm đặc biệt bao gồm công nghệ tầm nhìn ban đêm...

Ngôi Sao Ngắm Kính Thiên Văn Thiên Văn Học Với Con Của Bạn

Đăng trên Tháng Bảy 19, 2022 bởi Armando Alverio
Một kính viễn vọng thiên văn thực sự là một phạm vi cho phép các cá nhân bắt đầu nhìn thấy các hành tinh và ngôi sao trong sự rõ ràng hơn so với chúng có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường.Nó không chỉ thú vị để hoàn thành, nhưng nó chắc chắn là một hoạt động mà cả người lớn và trẻ em đều có thể chia sẻ sự quan tâm và thích thú...